Notice: Constant automattic\jetpack\extensions\social_previews\FEATURE_NAME already defined in /home/sosanhsh/quanthanham.com/wp-content/plugins/jetpack/extensions/blocks/social-previews/social-previews.php on line 14
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Bạn đang truy cập https://quanthanham.com. Vì thế hãy đọc kỹ những chính sách bảo mật của Blog này. Nội dung dưới đây nói về các thông tin mà quanthanham.com thu thập được từ bạn và các biện pháp xử lý thông tin đó.

Bình luận

Khi bạn truy cập và để lại bình luận trên quanthanham.com, hệ thống sẽ thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và địa chỉ IP của bạn, đi kèm với đó là chuỗi user agent để phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận.

Thông tin liên hệ

Việc thu thập các thông tin liên hệ chủ yếu gồm: tên, email, website. Đây là các thông tin mà mình yêu cầu người dùng cần cung cấp khi bình luận trên các bài viết, trang hoặc điền vào các biểu mẫu liên hệ của Blog. Những thông tin này và bao gồm cả địa chỉ IP sẽ được gửi tới dịch vụ Akismet (thuộc sở hữu của Automattic) với mục đích duy nhất là kiểm tra spam. Dữ liệu gửi thực tế được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của website, không bị xóa bỏ cho đến khi bình luận hoặc thông tin liên hệ được xóa bỏ.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong quanthanham.com, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn có tài khoản và đăng nhập và website, quanthanham.com sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, quanthanham.com sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “save”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết và thông tin quanthanham.com có thể bao gồm nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi bạn truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

quanthanham.com chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Các thông tin trong bình luận và biểu mẫu liên hệ sẽ được lưu trên cơ sử dữ liệu website. Mình sẽ giữ bảo mật và không chia sẻ những thông tin này cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu?

Nếu bạn để lại bình luận thì thời gian giữ lại là mãi mãi. Điều này là để mình có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên quanthanham.com (nếu có), mình cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình?

Nếu bạn có tài khoản trên quanthanham.com hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu?

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu của bạn với bên thứ ba, ngoại trừ dịch vụ kiểm tra spam bình luận (Akismet).

Cách quanthanham.com bảo vệ dữ liệu của bạn

quanthanham.com đang áp dụng các hình thức bảo mật tốt nhất và thường xuyên cập nhật các phiên bản mới để tránh dữ liệu cá nhân của bạn bị đánh cắp. Một khi dữ liệu bị mất mát hoặc blog bị tấn công, mình sẽ ngay lập tức gửi thông báo đến bạn để có biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân (nếu bị ảnh hưởng).

Thông tin bổ sung

Bên cạnh các chính sách bảo mật được liệt kê ở trên, quanthanham.com còn có thêm các điều khoản và quy định sử dụng, xem TẠI ĐÂY.

Rất mong các bạn hãy đọc kỹ và đồng ý với tất cả các chính sách và quy định nêu trên trước khi sử dụng nội dung.

error: